Condiții legale

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține acest acord anulează autorizația mai sus menționată. Restricția de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Informații cu caracter personal

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Ministerul Sănătății va păstra confidențialitatea acestor informații.

Unele informații solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Este posibil ca site-ul web sau informațiile afișate să conțină link-uri către alte site-uri sau/și formulare sau servicii gestionate de terțe persoane.

Prezenta Politica de Confidențialitate nu include practicile și politicile acestor terțe persoane relaționate cu serviciile sau site-urile respective. Ministerul Sănătății nu controleaza site-urile respective și/sau formularele terțelor persoane. Utilizatorul va trebui să consulte și să verifice politica de confidențialitate a acelor site-uri/servicii, înainte de a le accesa sau utiliza.

Legături cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Ministerul Sănătății utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea Guvernul României.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Ministerul Sănătății nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe siteurile unor terți, la care se face trimitere pe siteul său.

Încheierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Share this page: