Instrucțiuni depunere petiție

Pentru a depune o petiție, vă rugăm sa descărcați  FORMULARUL DE PETITIE

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ori pentru a transmite petiţii, în baza Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă puteți adresa în scris  prin Poșta Română sau curierat la adresa: Ministerul Sănătății, strada Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1 sau prin e-mail, la adresa: relatii.publice@ms.ro

Menţionăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.