Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3626/2022

Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractual de management poate continua sau poate înceta înainte de termen.

Proiect de OMS modifcare OMS 3626 din 2022 (11.03.2024)

Referat de aprobare oms privind criteriile de performanţă - (11.03.2024)

Persoana de contact: Grațiela –Fabiela Bobe,  telefon: 021.3072.579

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Share this page