Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe și pentru municipiul București a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii

ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe și pentru municipiul București a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, pentru anul 2024.

Contact

Name: Mihaela Dobre

Email: mihaela.dobre@ms.ro

Phone: 021.3072.627

ordin 07.03.2024 + obs. jr. 26.03.2024

referat 07.03.2024 + M.Ap.N. + obs.jr.26.03.2024

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Share this page