Dezbatere publică în sistem de videoconferință luni, 25 octombrie 2021, ora 14.00

Ministerul Sănătății organizează luni, 25 octombrie 2021, ora 14.00, o dezbatere publică în sistem de videoconferință cu tema: proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice.

Solicitarea de înscriere la dezbatere se va trimite la adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, până la data de 22.10.2021, ora 12.00.

La înscriere vă rugăm să specificați următoarele:

Nume și prenume, precum și adresa de e-mail la care vi se va trimite link-ul pentru logare,

Doriți/nu doriți să luați cuvântul,

În cazul în care doriți să luați cuvântul, propunerile, în format electronic, word, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se face referire.

Înscrierea participanților la dezbaterea în sistem videoconferință se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 100 de persoane, întrucât timpul alocat de platforma Webex pentru dezbatere este de 50 de minute, cu posibilitate de reconectare.

Luarea cuvântului se va face în ordinea în care a fost făcută înscrierea iar timpul alocat fiecărui vorbitor va fi de maxim 3 minute.

Share this page