Anunț concurs - Biroul structuri sanitare, Direcția personal și structuri sanitare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene la Biroul structuri sanitare din cadrul Direcției personal și structuri sanitare, pe perioadă nedeterminată

Share this page