Anunț concurs - Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele,organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior- din cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene,

Share this page