Anunț concurs - Direcția de implementare și monitorizare a PNRR

Ministerul Sănătății organizează în data de 03.10.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției generale implementare și monitorizare proiecte, Direcția de implementare și monitorizare a PNRR, Serviciul financiar contabilitate și recuperare creanțe, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.

Share this page