ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 2 posturi Expert IT înființate în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419

ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 2 posturi Expert IT înființate în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419 – J.A. Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine - European Network EU4H-2021-JA2-IBA (Coordonarea și armonizarea sistemelor existente pentru gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente – Rețeaua europeană)

Share this page