Anunt concurs - Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, post contractual de execuție

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, Compartiment Financiar Contabilitate.

Share this page