Anunt concurs - SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte: Consilier, clasa I, grad profesional asistent, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 31 octombrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Share this page