Examen pentru promovarea în grad profesional - Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură, Serviciul Relații Publice și Presă

Ministerul Sănătății organizează în data de 11.12.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură, Serviciul Relații Publice și Presă, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana

Share this page