RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)

Ministerul Sanatatii scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, până la data de 30.11.2023 inclusiv, tinand cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.2385/17.07.2023 privind aprobarea Procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre Ministerul Sanatatii si unitatile cu personalitate juridica aflate in subordine, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia, urmatoarele posturi de natura contractuala, in afara schemei de personal a Ministerului Sanatatii, in cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu - PAL-PLAN”, astfel:

- 1 post expert tehnic sănătate publică îngrijiri paliative;

- 1 post expert formare sesiuni de instruire

Share this page