Concurs manager - Spitalul de Psihiatrie Murgeni

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica, in conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Murgeni nr. 27 din 14.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurarc a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica la Spitalul de Psihiatrie Murgeni si OMS nr. 1520 / 2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurarc a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica din spitalele publice din reteau proprie a Ministerului Sanatatii . Concursul se va desfasura la sediul Spitalului dc Psihiatric, str. Eugen Mitrofan , nr. 2, loc. Murgeni , jud. Vaslui in perioada 26.02.2024 - 12.04.2024 . Concursul se va desfasura in doua etape, astfel: 1. Etapa de verificare a indcplinirii de către candidați a condițiilor stabilite in anunțul de concurs, etapa eliminatorie, in data de 27.03.2024 ora 10.00. 2. Etapa constând in susținerea publica si evaluarea proiectului de management in data de 09.04.2024, ora 10.00.

Share this page