Pregatire a 2-a specialitate, Martie 2024 - dosare complete / incomplete

Prin ordinul M.S. Nr. 2871/28.05.2024 au fost aprobate listele medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea martie 2024, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea martie 2024 – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea martie 2024 – dosare incomplete.

Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în data de 03.06.2024, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 05 iunie 2024.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 07.06.2024 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

Stagiul de pregătire va începe la data de 01 iunie 2024 pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 iunie 2024 pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze

tabel-web-complet

tabel-web-incomplet

Share this page