În atenția instituțiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății

Urmare aprobării Hotărârii Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă comunicăm că, în temeiul art.66, „Ocuparea posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile şi a celor aferente gestionării şi implementării Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pe perioadă determinată, se realizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri referitoare la ocuparea posturilor temporar vacante.”

Astfel, prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.335/11.03.2021 privind aprobarea Procedurii de recrutare si selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de către Ministerul Sănătății si unitățile cu personalitate juridica aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia, nu mai pot fi aplicate în viitor.

În prezent, reprezentanții structurilor de specialitate sunt în curs de a elabora un proiect de ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea unei noi proceduri de ocupare a posturilor în afara organigramei, aferente gestionării și implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, proiect ce va fi publicat la rubrica Transparență decizională în cel mai scurt timp.

Până la momentul intrării în vigoare a procedurii mai sus amintite, instituțiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății vor organiza ocuparea posturilor
prin concurs/examen, după caz, în condițiile prevăzute de HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Share this page