Informatii EU4Health WP 2023

INFORMATII PRIVIND PROGRAMUL EU4HEALTH - PACHETUL DE LUCRU AFERENT ANULUI 2023

Comisia Europeană a aprobat în data de 21.11.2022 - Decizia de implementare privind finanțarea PROGRAMULUI DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII („Programul EU4Sănătate”) și adoptarea Programului de lucru pentru 2023. Pachetul bugetar global pentru 2023 se ridică la 735 788 071 EUR. Programul EU4Health reprezintă un nivel de angajament financiar fără precedent pentru domeniul sănătății în comparație cu programele de sănătate anterioare. Obiectivele generale și obiectivele specifice ale programului EU4Health sunt stabilite în Art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2021/522 și sunt puse în aplicare pe baza componentelor și domeniilor de acțiune prezentate în rezumatul Programului de lucru EU4Health – 2023 din Anexa I. (Anexa I din cadrul Programului de lucru prezintă un rezumat cu privire la prioritățile și acțiunile, inclusiv alocarea de resurse, pentru implementarea în 2023 a Programului EU4Health).

Pentru mai multe informatii atașăm link-ul ce conține Programul anual de lucru EU4HEALTH 2023: https://health.ec.europa.eu/publications/2023-eu4health-work-programme_en#files

Share this page