Servicii pentru evenimente, constând în servicii de informare și publicitate, organizare conferință (decontare transport, cazare, masă, închiriere săli) și furnizarea materialelor de promovare în cadrul activităților proiectului SIPOCA 724

Servicii pentru evenimente, constând în servicii de informare și publicitate, organizare conferință (decontare transport, cazare, masă, închiriere săli) și furnizarea materialelor de promovare în cadrul activităților proiectului SIPOCA 724 Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicesti prin Evaluarea Costurilor Si Standardizare (CaPeSSCoSt), SMIS 129170

Share this page