Direcția de Sănătate Publică Harghita

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1, județul Harghita
DSP

Direcția de Sănătate Publică Harghita este o instituție publică deconcentrată a Ministerului Sănătății cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în județul Harghita în scopul realizării politicilor de sănătate și programelor naționale de sănătate publică, a activității de medicină preventivă și a inspecției sanitare de stat.

La nivelul județului, DSP Harghita răspunde de coordonarea monitorizării stării de sănătate și a organizării statisticii de sănătate, precum și de supravegherea, planificarea și derularea investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. Coordonează la nivel județean activitatea antiepidemică, coordonează metodologic și supraveghează activitatea medicală primară, de urgență, de specialitate și spitalicească pentru optimizarea accesului populației și acoperirii teritoriale cu servicii de sănătate preventive și curative de calitate. Răspunde de implementarea pe plan județean a strategiei naționale de sănătate publică și îndrumă elaborarea planului strategic de sănătate județean și local.