Direcția de sănătate publică Satu Mare

Str. Avram Iancu, nr. 16, Satu Mare
DSP

Direcția de Sănătate Publică ( DSP Satu Mare) este o instituție publică cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Satu Mare în scopul realizării politicilor și programelor naționale de sănătate publică, a activității de medicină preventivă și a inspecției sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate și a organizării statisticii de sănătate, precum și a planificării și derulării investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Municipiului Satu Mare reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care are în principal următoarele atribuții:

  • evaluează starea de sănătate a populației din teritoriul arondat, identifică principalele probleme de sănătate publică și alocă prioritar resursele spre intervențiile cu cel mai mare randament în ameliorarea stării de sănătate; organizează, controlează și finanțează programele naționale de sănătate ce se desfășoară în teritoriul arondat; exercită atribuții specifice de inspecție sanitară de stat;
  • coordonează serviciul de ambulanță, organizează și coordonează asistența medicală în caz de calamități, catastrofe și situații deosebite, organizează, conduc, coordoneaza și răspund de pregătirea rețelei sanitare pentru apărare și asistență medicală în caz de dezastre, epidemii și alte situații deosebite;
  • în colaborare cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, organizează activități de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate a populației.