Directia de sanatate publica judeteana Constanta

Str. Aleea Lacramioarei, nr. 1
DSP

Conform Ordinului 1078 din 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare si funcionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a judelutui Constanta este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Sanatatii.

Reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice de probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

Site: dspct.ro