Directia de sanatate publica Maramures

Strada Victoriei 132, Baia Mare
DSP

Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a unitatii din directia de subordine si evalueaza si coordoneaza asistenta medicala de sanatate publica, promivarea sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de sanatate publica, promovarea sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medico-sociala, care se acorda prin unitatile publice sau private, in teritoriul administrativ.

 • coordineaza si controleaza implementearea si realizarea programelor nationale de sanatate, pe care le deruleaza in teritoriul arondat;
 • solicita elaborarea si coordoneaza implementarea programelor locale de sanatate in concordanta cu prioritatile de sanatate publica;
 • analizeaza periodic starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat, in scopul identificarii principalelor probleme de sanatate publica;
 • informeaza Ministerul Sanatatii si autoritatie administratiei publice locale asupra starii de sanatate a populatiei si coordoneaza elaborarea raportului annual asupra starii de sanatate a comunitatii la nivel judetean
 • desemneaza reprezentantii DSP in consiliile de administratie ale sputalelor publice;
 • propune conducerii MS masuri pentru imbunatatirea activitatii managerilor de spita;
 • evalueaza necesarul de resurse umane de la nivelul asistentei medicale in functie de nevoile comunitare identificate prin actiuni specifice;
 • evalueaza periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si acorda calificativul anual;
 • stabileste proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activitatiilor de control in sanatate publica;
 • indeplineste orice alte atributii stabile de conducerea MS conform prevederilor legale.
 • coordoneaza si raspunde de activitatile serviciului economic, cuprinzand birourile buget finante, contabilitate, achizitii publice si serviciul administrative si mentenanta;
 • raspunde de realitatea si exactitatea datelor cuprinse in situatiile financiarea centralizare trimestriale si anuale;
 • raspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu;
 • raspunde de avizarea si repartizarea, a bugetului alocat pentru implenebtarea si derularea programelor nationale de sanatate la unitatile sanitare din subordine;
 • elaboreaza propuneri de casare si transfer de bunuri materiale;
 • raspunde de intocmirea lunara a executiei bugetului de stat, necesar de credite bugetare pentru titlui de cheltuieli si programe nationale de sanatate;
 • stabileste necesarul de cretide bugetare anuale pentru lucrari de investitii, consolidari cladiri si reparatii capitale.
 • organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de sanatate publica desfasurata de furnizorii de servicii medicale;
 • organizeaza activitatea de monitorizare si evaluare a programelor de sanatate privind programele si subprogramele de sanatate;
 • coordoneaza activitatile de consultanta de specialitate la cererea tertilor;
 • participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunicatii si a raportului starii de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediul de viata si munca;
 • participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii;
 • organizeaza si implementeaza activitatea de control in sanatatea publica;
 • elaboreaza planul tematic anual al activitatii de control in sanatatea publica;
 • stabileste si aplica masurile necesare pentru imbunatatirea activitatii de control in sanatatea publica;
 • evalueaza periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine;
 • participa in echipele de inspectie si control solicitate de conducerea DSP;
 • particica si efectueaza activitati de evaluare si control on domeniul de competenta in unitatile sanitare, respective serviciile de sanatate din teritoriul arondat;
 • indeplineste si alte atributii stabile de conducere a directiei in domeniul de competenta.