DSP Alba este serviciul public deconcentrat, subordonat Ministerului Sănătății, care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.

Prin serviciile noastre, coordonăm, organizăm, evaluăm și participăm la realizarea programelor naționale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat, exercitând de asemenea atribuții specifice de control.

Analizăm periodic starea de sănătate a populației, cu scopul de a identifica principalele probleme de sănătate publică, și alocăm toate resursele de care dispunem pentru ameliorarea lor. Prioritățile noastre sunt multiple, de la respectarea normelor igienico-sanitare, la prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și până la monitorizarea modului în care spitalele respectă condițiile necesare pentru asigurarea calității actului medical.

De fiecare dată când este necesar efectuăm investigații medicale, epidemiologice, iar dacă situația o impune identificăm toate măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivități. Coordonăm activitățile medicale privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relație cu mediul de viață și de muncă, iar igiena unităților de învățământ și calitatea apei potabile au deopotrivă întâietate.

Nu în ultimul rând, o atenție deosebită acordăm implementării programului naționale de imunizare, vaccinarea fiind cea mai eficientă cale de prevenire a bolilor. Cea mai mare bogăție este sănătatea, iar noi ne vom asigura, în limita competențelor prevăzute de lege, de respectarea ei.

Telefon: 0258 835 243