Direcţia de Sănătate Publică Bacău

Judet Bacau, Municipiul Bacau, strada Vasile Alecsandri nr.45
DSP

Direcţia de Sănătate Publică Bacău ca instituţie publică deconcentrată, subordonată Ministerului Sănătăţii, reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare şi evidenţele statistice pe probleme de sănătate, planifică şi derulează investiţiile finanţate de la bugetul de stat pe sectorul de sănătate. În cadrul structurilor de specialitate ale DSP Bacău activează medici specialisti din diferite domenii ale sănătății publice: șase medici cu specialitatea igienă, din care doi medici sunt în curs de specializare prin rezidentiat pe post și un medic este specialist și in sănătate publică, trei medici de laborator, cinci medici epidemiologi, din care doi medici sunt în curs de specializare prin rezidentiat pe post, un medic de medicina muncii și trei medici de familie.

Laboratorul de microbiologie al DSP Bacău, parte a laboratorului de diagnostic și tratament în sănătate publică, este acreditat RENAR și asigură diagnosticul microbiologic și serologic (pentru infecția HIV, hepatite, toxoplasmoză, mononucleoză infecțioasă și infectia cu Citomegalovirus) pentru probele transmise de unitățile sanitare din județul Bacău. Analiza microbiologică și chimică a apei se realizează în cadrul Laboratorului de chimie sanitară, care asigură și testarea chimică, prin determinarea de nitrați în alimentele cu destinatie nutritionala specială în cadrul programelor naționale de sănătate.

Institutia detine Laborator Igiena Radiatiilor si un laborator Toxicologie