Direcția de Sănătate Publică Bihor

Oradea, str. Libertății nr. 34
DSP

Direcția de Sănătate Publică Bihor este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătății, reprezintă autoritatea de sănătate publică  la nivel local. Principale atribuții ale instituției constau în: aplicarea în județul Bihor a politicilor și programelor naționale de sănătate; elaborarea de programe locale; organizarea structurilor sanitare și evidențelor statistice pe probleme de sănătate; planificarea și derularea investițiilor de la bugetul de stat  pentru sectorul de sănătate; exercitarea de atribuții de control în sănătate publică; supravegherea stării de sănătate a populației în județul Bihor prin mijloace specifice.