Directia de Sanatate Publica Giurgiu este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, care pune în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni locale de sănătate publică.

Directia de Sanatate Publica Giurgiu organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi situaţii deosebite. Organizarea si functionarea este reglementata de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Telefon 0246214176;

Fax: 0246/217251;

E-mail: secretariat@dspgiurgiu.ro