Direcția de sănătate publică Hunedoara

Deva, Str.22 Decembrie nr.58, 330190
DSP

Conform Ordinului 1078 din 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a judetului Hunedoara este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile și programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidențele statistice pe probleme de sănătate, precum și de planificare și derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Personalul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara este constituit din funcționari publici,

personal contractual precum și alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică, corp cu pregătire și atribuții specifice ce are drept principii generale, în conduita sa profesională, prioritatea interesului public, asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, profesionalismul, imparțialitatea și nediscriminarea, integritatea morală, libertatea gândirii și a exprimării, respectiv deschidere și transparență.

Nr. telefon: 0254-211848

Site: www.asphd.ro

Mail: deva@asphd.ro