Direcția de sănătate publică Vrancea

Bulevardul Gării nr.14, 620083-Focșani
DSP

D.S.P. Vrancea este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. Activitatea unității se desfășoară într-o cladire modernă cu D+P+4 etaje construită în perioada 1991-2006. Laboratoarele sunt acreditate RENAR.