Politici publice alternative în domeniul sănătăţii

Politici publice alternative în domeniul sănătăţii„,  SIPOCA 245 – cod MySMIS 111413

Solicitant: Federația Filantropia

http://federatia-filantropia.ro/2018/09/prezentare-proiect-politici-publice-alternative-in-domeniul-sanatatii_1741.html

Partener: Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății implementează în parteneriat cu Federația Filantropia proiectul SIPOCA 245 – „Politici publice alternative în domeniul sănătăţii„, cod MySMIS 111413, finanțat prin Programul Operaţional „Capacitate Administrativă”, Axa prioritară 1- Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politica publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada13 august 2018 – 12 decembrie 2019 și beneficiază de un buget total în valoare de 975.818,35 lei, din care suma totală alocată Ministerului Sănătății este de 119.679,33 lei.

Conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020, beneficiarii au obligația de a publica pe site-ul propriu informații despre proiect sau de a crea un acces prin link la site-ul proiectului.

Distribuiți această pagină