Dezbatere publică la sediul INSP luni, 27 iunie 2022, ora 12.00

Ministerul Sănătăţii organizează luni, 27 iunie 2022, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

La solicitarea Patronatului Societăților de Stomatologie, Implantologie și Tehnică Dentară, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 27 iunie 2022, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email: moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 24 iunie 2022, ora 13.00;

Modalitatea de înscriere:

– în format electronic la adresa de email: moancea@ms.ro, până la data de 24.06.2022, ora 13.00;

– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, seria și numărul documentului de identitate, compania/instituția, doresc/nu doresc luarea cuvântului;*

– accesul se va face pe baza documentului de identitate, luni, 27.06.2022, începând cu ora 11.30.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică vor participa:

– reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

– reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

* Menționăm că furnizarea, la adresa de e-mail mai sus menționată, a datelor de identificare solicitate, reprezintă acceptul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării accesului în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Totodată, vă informăm că pentru prelucrarea echitabilă şi transparentă a acestor date, precum si pentru garantarea demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate operatorul pune la dispozitia persoanei vizate urmatoarele informatii, conform Regulamentului UE nr. 679 din 27.04.2016:

– dreptul de a cunoaste perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform prevederilor legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

– dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, de rectificare, blocare, restricţionare sau ştergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a dreptului de a se opune prelucrării;

– dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere

Minuta 27 IUNIE 2022

Share this page