Ministerul Sănătății organizează luni 22 ianuarie 2024, începând cu ora 11.00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema:

Ministerul Sănătății organizează luni 22 ianuarie 2024, începând cu ora 11.00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema: proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a unor acte normative cu impact în domeniul sănătății și a Legii farmaciei nr.266/2008.

Solicitarea de înscriere la dezbatere se va trimite la adresa de e-mail: elena.zait@ms.ro, până la data de 22.01.2024, ora 8.45.

La înscriere vă rugăm să specificați următoarele:

- Nume și prenume, precum și adresa de e-mail la care vi se va trimite link-ul pentru logare,

- Doriți/nu doriți să luați cuvântul,

- În cazul în care doriți să luați cuvântul, propunerile, în format electronic, word, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se face referire.

Înscrierea participanților la dezbaterea în sistem videoconferință se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 100 de persoane, întrucât timpul alocat de platforma Webex pentru dezbatere este de 50 de minute, cu posibilitate de reconectare.

Luarea cuvântului se va face în ordinea în care a fost făcută înscrierea iar timpul alocat fiecărui vorbitor va fi de 3 minute.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta dezbatere publica_22 ianuarie 2024_OG modif. LG 95 si alte acte normative_LG 266_31012024

Share this page