MS organizează vineri, 17 feb 2023, ora 10.00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema: Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Ministerul Sănătății organizează vineri, 17 februarie 2023, începând cu ora 10.00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema: Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Solicitarea de înscriere la dezbatere se va trimite la adresa de e-mail: daniela.mihailescu@ms.ro, până la data de 16.02.2023, ora 15.00.

La înscriere vă rugăm să specificați următoarele:

– Nume și prenume, precum și adresa de e-mail la care vi se va trimite link-ul pentru logare,

– Doriți/nu doriți să luați cuvântul,

– În cazul în care doriți să luați cuvântul, propunerile, în format electronic, word, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se face referire.

Înscrierea participanților la dezbaterea în sistem videoconferință se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 100 de persoane, întrucât timpul alocat de platforma Webex pentru dezbatere este de 50 de minute, cu posibilitate de reconectare.

Luarea cuvântului se va face în ordinea în care a fost făcută înscrierea iar timpul alocat fiecărui vorbitor va fi de 3 minute.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta dezbatere centre de permanenta 20.02.2023

Share this page