Career


Anunț concurs - Corpul de Control al Ministrului

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 alin.(2) lit.a) și art. 88 alin.(2) din Anexa nr. 10 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de selecție pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director, gradul II, din cadrul Corpului de Control al Ministrului, care va avea loc în data de 31.07.2024, la sediul Ministerului Sănătății
 • June 27, 2024


Anunț concurs - Direcția de Implementare și Monitorizare a PNRR

ANUNȚ privind concursul de ocupare a trei posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Sănătății, pentru o perioadă determinată în scopul implementării proiectelor aprobate în cadrul reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
 • June 3, 2024

Anunț - examen pentru promovarea în grad profesional superior, Direcția de Implementare și Monitorizare a PNRR

Ministerul Sănătății organizează în data de 22.05.2024, ora 10:00 la sediul Ministerului Sănătății (clădirea Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte ), examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Compartimentului Promovare Plan, Direcția de Implementare și Monitorizare a PNRR, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana
 • April 17, 2024


Anunț - declanșare procedură de trasfer la cerere

Declanșare procedură de transfer la cerere pentru ocuparea a 6 posturi aferente unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Direcția Implementare …
 • Feb. 20, 2024

Examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici

Ministerul Sănătății organizează în data de 19.03.2024, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Serviciului Achiziții, Direcția Patrimoniu și Achiziții, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana
 • Feb. 19, 2024


ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 1 post Expert IT înființat în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419

ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 1 post Expert IT înființat în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419 – J.A. Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine - European Network EU4H-2021-JA2-IBA (Coordonarea și armonizarea sistemelor existente pentru gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente – Rețeaua europeană).
 • Dec. 28, 2023

Anunț concurs - SERVICIU CONTROL

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Corpului de Control al Ministrului-Serviciul Control: Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTROL Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTROL Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 09 ianuarie 2024, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 28 noiembrie - 18 decembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, et.5, cam. 565, telefon 0213072510. Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Nov. 28, 2023Examen pentru promovarea în grad profesional - Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Compartimentul Implementare Componența C7 Transformare Digitală

Ministerul Sănătății organizează în data de 11.12.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte, Compartimentul Implementare Componența C7 Transformare Digitală, Serviciul Programare și Implementare Program, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana
 • Nov. 6, 2023

Examen pentru promovarea în grad profesional - Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură, Serviciul Relații Publice și Presă

Ministerul Sănătății organizează în data de 11.12.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură, Serviciul Relații Publice și Presă, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana
 • Nov. 6, 2023

Examen pentru promovarea în grad profesional - Compartimentul Relații Internaționale, Serviciul Relații Externe și Afaceri Europene

Ministerul Sănătății organizează în data de 11.12.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul Relații Externe și Afaceri Europene, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana
 • Nov. 6, 2023

ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 2 posturi Expert IT înființate în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419

ANUNȚUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL pentru 2 posturi Expert IT înființate în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului cod CHESSMEN nr. 101082419 – J.A. Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine - European Network EU4H-2021-JA2-IBA (Coordonarea și armonizarea sistemelor existente pentru gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente – Rețeaua europeană)
 • Nov. 1, 2023

Anunț concurs - DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Sănătate Publică și Programe de Sănătate: Consilier, clasa I, grad profesional superior, DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Consilier, clasa I, grad profesional superior, DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: • Proba scrisă : 05 decembrie 2023, ora 11:00; • Proba interviu - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 31 octombrie - 20 noiembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, cam. 38, telefon 0213072599/603. Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Oct. 31, 2023Anunt concurs - Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, post contractual de execuție

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte, Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, Compartiment Financiar Contabilitate.
 • Oct. 3, 2023