Career


Anunt concurs - COMPARTIMENT FARMACEUTIC ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Compartimentului Farmaceutic și Dispozitive Medicale, Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale: Consilier, clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENT FARMACEUTIC ȘI DISPOZITIVE MEDICALE Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 13 noiembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
 • Sept. 29, 2023

Anunt concurs - SERVICIUL ACHIZIȚII , SERVICIUL PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURI SANITARE

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții - Serviciul Achiziții și Serviciul Patrimoniu și Infrastructuri Sanitare: Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIUL ACHIZIȚII Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIUL ACHIZIȚII Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIUL PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURI SANITARE Inspector, clasa I, grad profesional superior,SERVICIUL PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURI SANITARE Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 20 noiembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 29 septembrie - 18 octombrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
 • Sept. 29, 2023

Anunt concurs - SERVICIU DE INTEGRITATE ȘI POLITICI PUBLICE

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului-Serviciul de Integritate și Politici Publice: Consilier, clasa I, grad profesional asistent, SERVICIU DE INTEGRITATE ȘI POLITICI PUBLICE Consilier, clasa I, grad profesional asistent, SERVICIU DE INTEGRITATE ȘI POLITICI PUBLICE Consilier, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU DE INTEGRITATE ȘI POLITICI PUBLICE Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU DE INTEGRITATE ȘI POLITICI PUBLICE Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 02 noiembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
 • Sept. 28, 2023

Anunt concurs - SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Unitatea de Implementare și Coordonare Programe, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte: Consilier, clasa I, grad profesional asistent, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 31 octombrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
 • Sept. 28, 2023

Anunț concurs - Biroul structuri sanitare, Direcția personal și structuri sanitare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene la Biroul structuri sanitare din cadrul Direcției personal și structuri sanitare, pe perioadă nedeterminată
 • Sept. 18, 2023


Anunț concurs - Serviciul Control din cadrul Corpului de Control al Ministrului

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Corpului de Control al Ministrului-Serviciul Control: Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTROL Consilier, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTROL Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 10 octombrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 06 septembrie - 25 septembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
 • Sept. 6, 2023

Anunț concurs - Direcția de implementare și monitorizare a PNRR

Ministerul Sănătății organizează în data de 03.10.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției generale implementare și monitorizare proiecte, Direcția de implementare și monitorizare a PNRR, Serviciul financiar contabilitate și recuperare creanțe, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.
 • Sept. 4, 2023


Anunț concurs - Direcția Generală Juridică

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional principal, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 28 septembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 29 august - 18 septembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
 • Aug. 29, 2023

Anunț concurs - Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele,organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior- din cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene,
 • Aug. 28, 2023


Anunț concurs - Unitatea de Management al Băncii Mondiale, Compartimentul Implementare și Monitorizare PFORR

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier (expert tehnic în sănătate) la Compartimentul implementare și monitorizare PforR, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor
 • July 21, 2023


Anunț concurs - Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier – coordonator tehnic în lucrări civile la Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor
 • July 5, 2023

Anunț concurs - Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.IV alin.(1), alin.(2), lit (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare în funcția publică de conducere vacantă de director general din cadrul Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte: Director General, clasa conducere, gradul II, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte
 • July 4, 2023

Anunț concurs - Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.IV alin.(1), alin.(2), lit (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică: Șef Serviciu, clasa I, gradul II, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică · Proba scrisă : 02 august 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respectiv în perioada 30 iunie -19 iulie 2023, inclusiv, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
 • June 30, 2023