Career


Ministerul Sănătăţii anunță continuarea procedurilor de ocupare, conform calendarului în vigoare la data publicării anunțului, pentru următoarele funcții publice vacante sau temporar vacante:

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.415/15.05.2023 Ministerul Sănătăţii Continuă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție cu proba scrisă în data de 13.06.2023, pentru următoarele posturi: · Direcția generală juridică – Compartiment Avizare Proiecte Fonduri Internaționale - 1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal · Direcția generală juridică – Compartiment de Guvernanță Corporativă - 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal.
  • May 25, 2023

Anunț Concurs - Juridic

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție: Consilier Juridic, clasa I, grad superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE – ID post 432757 Consilier Juridic, clasa I, grad principal, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE - ID post 450378 Consilier Juridic, clasa I, grad principal, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE - ID post 469839 Consilier Juridic, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE - ID post 568906 Consilier Juridic, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE - ID post 568908 Consilier, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ - ID post 469875 Consilier Juridic, clasa I, grad superior, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ID post 469838 Consilier Juridic, clasa I, grad principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ID post 538853 Consilier Juridic, clasa I, grad principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ID post 450380
  • May 8, 2023

Anunț Concurs - ROVAC, Cod SIPOCA 708/Cod MySMIS2014:129721

CONCURS în vederea încadrării pe perioadă determinată, pentru ocuparea unor posturi corespunzătoare funcțiilor de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Sănătății, în cadrul proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii, ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC, Cod SIPOCA 708/Cod MySMIS2014:129721, proiect finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
  • April 20, 2023

Anunț concurs - Direcția generală juridică - Serviciul avizare acte normative

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de consilier IA și consilier pentru afaceri europene, din cadrul Direcției generale juridice - Serviciul avizare acte normative, durată nedeterminată, normă întreagă, durată timp de muncă 8 h/zi-40h/săptămână
  • April 18, 2023

Anunț concurs - Direcția generală de sănătate publică și programe de sănătate, Biroul boli transmisibile

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene la Biroul boli transmisibile și netransmisibile din cadrul Direcției generale de sănătate publică și programe de sănătate, durată nedeterminată, normă întreagă, durată timp de muncă 8 h/zi-40h/săptămână
  • April 18, 2023

Anunț concurs - Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, Compartimentul monitorizare și evaluare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier – coordonator tehnic în lucrări civile la Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor
  • April 18, 2023


Anunț Concurs - Biroul suport logistic

Ministerul Sănătății organizează în data de 02.05.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției generale economice, Biroul suport logistic, cu o durata normală a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.
  • April 3, 2023