Notificări Alimente cu Destinație Nutrițională Speciala

Conform ORDIN nr. 295 din 27 martie 2006 privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinaţie nutriţională specială care nu aparţin nici unei grupe dintre cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

Prevederile legale in vigoare

ORDIN nr.387/251 din 2002

ORDIN nr.295 din 2006

Share this page