Articolul 95

“Companiile se vor conforma prevederilor art. 95 din Regulamentul nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și vor furniza dovezi de conformitate (Declarații pe propria răspundere și Scrisori de confirmare a furnizării) până la data de 1 Martie 2016. Declarațiile și scrisorile semnate și scanate pot fi transmise pe e-mail la adresa biocideart95@ms.ro.”

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Ghid privind Regulamentul Produselor Biocide

Guidance in the Biocidal Product Regulation

Secțiunea I – Formulare de declarație pe proprie răspundere pentru companiile care introduc pe piață produse biocide (anexate), în limba română și în limba engleză

Declarația pe propria raspundere în legatură cu furnizorul substanței

Declarația pe propria raspundere referitoare la un furnizor de produse

Self declaration by reference to a substance supplier

Self declaration by reference to a product

Secțiunea II – Scrisori de confirmare a furnizării care trebuie folosite de companiile în lista prevăzută de art. 95 (anexate), în limba română și în limba engleză

Confirmarea furnizării în calitate de furnizor de substanțe

Confirmarea furnizării în calitate de furnizor de produse

Confirm of supply as substance supplier

Confirm of supply as product supplier

Share this page