International relations

Raportul voluntar al Guvernului României privind aplicarea dreptului internațional umanitar

În cadrul ședinței de Guvern din data de 27 mai 2021 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea textului și a diseminării Raportului voluntar al Guvernului României privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, realizat de Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 420/29.03.2006, privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar este organ consultativ al Guvernului României formată din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Raportul voluntar al Guvernului României privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, redactat în limba română și engleză, este prima lucrare de acest profil a CNDIU și reflectă o imagine de ansamblu a cadrului normativ relevant și a sistemului intern de asigurare a respectării îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar.

Existența acestui instrument contribuie la consolidarea profilului extern al României în domeniu, precum și la o mai bună promovare a dreptului internațional umanitar pe agenda politică și publică internă.

Textul Raportului poate fi consultat la:

Raport DIU_RO - in limba romana

Raport DIU_ENG - in limba engleza

Share this page