Announcements
Achiziția de materiale consumabile în cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică finanțate de Ministerul Sănătății" - cod SIPOCA 13

Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de materiale consumabile pentru echipa de management a proiectului, în cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică finanțate de Ministerul Sănătății" - cod SIPOCA 13.
  • April 10, 2023Achiziție de materiale consumabile

pentru echipa de management a proiectului, în cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică finanțate de Ministerul Sănătății" - cod SIPOCA 13.
  • March 29, 2023

Achiziție servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul IT în vederea implementării unei aplicații IT & C

Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul IT în vederea implementării unei aplicații IT & C în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică finanțate de Ministerul Sănătății” – cod SIPOCA 13, conform Caietului de sarcini anexat
  • March 14, 2023


Achiziție mochetă pentru birouri

Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru , achiziția de mochetă pentru birouri ~ 102 mp , cu montaj inclus, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat.
  • Feb. 27, 2023

Achiziție servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul IT în vederea implementării unei aplicații IT & C

Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul IT în vederea implementării unei aplicații IT & C în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică finanțate de Ministerul Sănătății” – cod SIPOCA 13, conform Caietului de sarcini anexat
  • Feb. 27, 2023

Achizitie servicii de mutare

Ministerul Sanatatii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de servicii de mutare
  • Feb. 20, 2023

Achiziție servicii de organizare evenimente

Ministerul Sanatatii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului “„Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu ", cod SMIS 129439 Sipoca 733
  • Jan. 26, 2023