Achiziția de Servicii de informare și publicitate, organizare conferințe, în cadrul proiectului SIPOCA 728

”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” SMIS 129165, conform caietului de sarcini atașat

Share this page