Achizitie RCA si CASCO in cadrul proiectului “„Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu ", cod SMIS 129439 Sipoca 733

Ministerul Sănătății cu sediul în București, str. Cristian Popișteanu. nr. 1-3, sector 1, tel. 021.3072594. fax 021.30.72.508. cod fiscal 4266456 invita operatorii economici sa depună oferte pentru achiziția de servicii de asigurare RCA si CASCO cu valabilitate 6 luni, in cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN) ", cod SIPOCA 733

Share this page