Spitalul de recuperare Sfântul Gheorghe Botoșani

Str.Calea Nationala nr.2 Botosani
Spital de specialitate

Spitalul asigura asistenta medicală unitară în ambulatoriu si în sectii cu paturi pentru bolnavii cu necesi-tăti de recuperare medicală a apa-ratului locomotor (post traumatice, reumatice, neurologice)