Spitalul Municipal Caracal

Str. PLEVNEI Nr. 36, CARACAL, OLT
Spital Municipal

In anul 1856 se infiinteaza Spitalul Judetean Caracal care a functionat intr-un imobil situat pe locul unde se afla Palatul de Justitie. In anul 1888 a fost construit de Judetul Romanati , spitalul vechi de astazi pe terenul donat de Smaranda Vladineanu, avand ca personal medical un singur medic primar si o capacitate de 48 paturi. Din donatiile facute in anul 1932 s-au adus imbunatatiri la cladirea spitalului, actualul Centru de Asistenta Medico-Sociala, fostul pavilion de contagiosi a fost construit in anul1936 - 1937 si dat in folosinta in anul 1938.

In anul 1932 spitalul avea o capacitate de 50 paturi, iar in anul 1936 a ajuns la 100 paturi. Numarul de paturi s-a marit asa incat in anul 1942 sa posede 150 paturi cu trei servicii : medicala, chirurgie si contagiosi, precum si un sector pentru boli venerice si serviciu de farmacie. In anul 1949 se infiinteaza un pavilion pentru bolnavi gravi T.B.C. 

In anul 1947 se infiinteaza casa de nasteri cu zece paturi care este mutata in cadrul spitalului prin infiintarea sectiei de obstetrica si ginecologie.

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL aplică strategia şi politica Ministerului Sanatatii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei. Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, pentru o populatie de 31.000 locuitori, în mod direct pentru pacienţii arondaţi municipiului Caracal (24.000 populaţie stabilă) şi preia cazurile comunelor arondate zonei Caracal in numar de 19.

Spitalul Municipal Caracal este unitate sanitară cu paturi , de utilitate publică , având personalitate juridică , care asigură următoarele servicii medicale: preventive, de diagnostic, curative, paraclinice, de recuperare şi paliative, precum şi îngrijire în caz de graviditate , maternitate şi a nou-născutului .

Misiunea spitalului nostru este de a asigura condiţii optime de investigaţii medicale , tratament , cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale , cu respectarea prevederilor normative în vigoare , de a fi permanent un spital orientat către necesităţile actuale si aşteptările viitoare ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate principiului “Îmbunătăţirii continue” .