Spitalul municipal Mangalia

Strada Carol Davila, Nr.3
Spital Municipal

Spitalul Municipal Mangalia este o unitate sanitara de tip pavilionar, infiintata in anul 1973 prin Decizia nr.230 din 28 iunie 1973, situata la o distanta de aproximativ 50 km de principala unitate sanitara a judetului si deserveste o populatie de aproximativ 60.000 de locuitori ai orasului si ai localitatiilor limitrofe.

Spitalul furnizeaza servicii medicale in regim de spitalizare continua, spitalizare de zi si ambulatorie, avand un numar de 295 de paturi spitalizare continua si 20 paturi spitalizare de zi.