Spital Orășenesc

Unitate sanitară cu personalitate juridică care furnizează servicii spitaliceşti din gama serviciilor de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate de Ministerul Sănătăţii