Spital Orășenesc

Spitalul Orășenesc Făurei este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale preventive, curative și de recuperare, funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sarcina prioritară a spitalului o reprezintă asigurarea asistenței medicale de specialitate spitalicească și ambulatorie.

Secțiile pot funcționa în regim de spitalizare continuă sau de zi, pentru pacienți acuți și cronici, asigurând condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

Site: www.spitalfaurei.ro