Spitalul orășenesc Panciu

https://spitalpanciu.ro/
Spital Orășenesc

Spitalul Orășenesc Panciu este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, deserveste aproximativ 7600 de locuitori ai orasului Panciu (conform recesamantului din 2011) precum si locuitorii zonelor urbane si rurale invecinate, astfel ajungand sa deserveasca aproximativ 60000 locuitori.

Spitalul Orășenesc Panciu este clasificat ca spital general, cu o structura de specialităţi medico-chirurgicale, si camera de garda, care asigura rezolvarea urgentelor medico-chirurgicale şi acordă asistenta medicală de specialitate.

Din punct de vedere imobiliar Spitalul Orăsenesc Panciu are o structura pavilionara dispersata in 2 amplasamente localizate teritorial pe raza orasului Panciu.

Spitalul Orășenesc Panciu dispune de o structură complexă de specialităţi medicale aprobată prin Ordinul MS nr. 8103/26.11.2019 având un număr de 62 paturi spitalizare continua, completata de 8 paturi spitalizare de zi, dispensar TBC si ambulatoriu de specialitate cu cabinete integrate in specialitatile: medicina interna, gastroenterologie, obstetrica ginecologie, chirurgie generala, pediatrie.

Compartimentele sunt dotate cu aparatură medicală corespunzătoare, in cadrul carora activează personal calificat și specializat conform normelor în vigoare, fapt ce a condus în ultimul timp la cresterea adresabilității, eficientizarea actului medical și recunoașterea Spitalului Orășenesc Panciu ca instituție de prestigiu.