Se apropie de final sesiunea extraordinară a CONCURSULUI de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București!

Se apropie de final sesiunea extraordinară a CONCURSULUI de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București!

Candidații care au obținut între 807 și 484 de puncte în sesiunea extraordinară a concursului de rezidențiat vor putea alege în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita celor 628 locuri și posturi scoase la concurs.

Repartiția candidaților va avea loc marți, 23 mai 2023. În functie de opțiunile candidaților, marți se va cunoaște gradul de ocupare a celor 628 de locuri și posturi  rămase neocupate în sesiunea din noiembrie 2022 a Concursului de admitere în Rezidențiat. 

În sesiunea extraordinară din 14 mai, punctajul minim acceptat pentru alegerea postului a fost de 484, mult inferior punctajului minim din sesiunea din toamnă, respectiv 565 de puncte.

Buna pregătire a tinerilor medici admiși în rezidențiat e esențială pentru asigurarea în viitor a asistenței medicale de calitate. Numărul posturilor scoase la concurs a fost direct corelat cu posibilitățile de pregătire a universităților de Medicină și Farmacie.

Distribuiți această pagină