Precizare de presă privind proiectul de O.G. pentru modificarea Legii numărul 95/2006

Pentru informarea opiniei publice, Proiectul de act normativ privind Ordonanța Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea altor acte normative în domeniul sănătății, publicat în transparență decizională pe pagina de internet a Ministerului Sănătății se referă la modificarea Art. IX din OUG 44/2022. Având în vedere încetarea pandemiei de COVID – 19 se propune eliminarea din cuprinsul art. IX din OUG 44/2022, cu modificările și completările ulterioare, a investigațiilor necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, din categoria investigațiilor tip ”Monitor”.

Articolul se modifică și devine:

”Art.IX- (1) Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale.”

Pacienții cu boli oncologice și alte boli cronice vor beneficia în continuare de fondurile necesare pentru programele de monitorizare.

Distribuiți această pagină