Comunicate de presă

Noi progrese în implementarea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului

A fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului Sănătății nr. 3514/16.10.2023 pentru aprobarea Planului Național de îngrijiri paliative.

Totodată, pentru corecta informare a publicului, vă prezentăm lista de acte normative realizate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și documentele tehnice la care lucrează zeci de experți din domeniul oncologiei și specialităților conexe, pentru beneficiul pacienților oncologici și asigurarea accesului cât mai rapid la diagnostic și tratament:

 • Ordonanța Guvernului nr. 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale și care asigură de la data de 1 iulie 2023 accesul neîngrădit la:

- Servicii medicale paraclinice în ambulatoriu,

- Servicii de paliație și îngrijiri conexe (psihologice),

- Dezvoltarea pachetelor de servicii de spitalizare de zi pentru diagnosticul cancerului;

 • Hotărârea Guvernului Nr. 709/2023 privind punerea în aplicare a prevederilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 26/2023 care detaliază Normele de aplicare ale Legii 293/2022;
 • Hotărârea Guvernului nr. 643/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate și Ordinul CNAS Nr. 774/2023, prin care au fost introduse următoarele:

- introducerea Subprogramului național de testare genetică,

- extinderea serviciile pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al serviciilor pentru diagnosticul genetic al sindroamelor mielodisplazice, limfoamelor maligne, mielomului multiplu, sindroamelor mieloproliferative cronice, sindroamelor limfoproliferative cronice şi serviciilor pentru diagnosticul genetic al afecțiunilor: rabdomiosarcom, tumori ale sistemului nervos central și retinoblastom,

- includerea serviciilor de radioterapie stereotactică (SBRT), iradierea corporală totală sau derivate a bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

 • Hotărârea Guvernului Nr. 663/ 2023 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 781/2023 prin care a fost introdusă compensarea vaccinului papilomavirus (HPV) în procent de 50%, respectiv 100%;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3303/27.09.2023 privind tipurile de servicii de consiliere a pacientului oncologic din punct de vedere psihologic, precum şi condiţiile acordării acestora;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 3211/2023 prin care se aprobă următoarele:

- fișa unică de raportare a cazului de cancer,

- setul minim de date ale bolnavilor diagnosticați cu cancer care se raportează în RNC.

Sunt în curs de finalizare următoarele acte normative:

 • Ordinul ministrului Sănătății pentru aprobarea Planului de acțiune pentru organizarea rețelei de centre integrate de diagnostic și tratament al cazurilor de oncologie pediatrică;
 • Ordin al ministrului Sănătății pentru aprobarea setului de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer;
 • Ordin al ministrului Sănătății pentru aprobarea Traseului pacientului, specific fiecărui tip de cancer;
 • Ordin al ministrului Sănătății pentru aprobarea Standardelor calității serviciilor de diagnostic al cancerului;
 • Ordin al ministrului Sănătății pentru aprobarea Ghidului de intervenție integrată pentru prevenirea cancerului la adult în asistența medicală primară;
 • Ordin pentru aprobarea Planurilor de screening pentru cancer;
 • Ordin al ministrului Sănătății pentru aprobarea metodologiilor de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul bronhopulmonar şi cancerul de prostată.
Distribuiți această pagină